۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه

نشانه شناسي خداپرستان و تسليم شدگان - ایلیامیم


«دين هم مانند انسان است. فقط جسم نيست. روح و جان هم دارد. اما دين و دينداري در اين عصر و براي اكثر انسانها مانند لاشه‏اي بي‏جان و تهي از روح است. لاشه‏اي كه هر روز بر گنديدگي و فرسودگي ‏اش افزوده مي‏شود. دين امروزي به پوست و ظاهر محدود شده و در اكثر دين داران، باطناً مرده است و دارنده خود را مردار ساخته. روح و جان دين، عشق و ايمان الهيست. حضور الهي و تجربه ارتباط زنده و پاسخ ‏دهنده با خداست. زنده‏پرستي و تسليم يكي بودن است. خداي زنده پاسخ مي‏دهد. زنده اگر خوانده شود پاسخ مي‏دهد و خداي زنده اگر پاسخ ندهد از آنست كه پرستيده نشده... خداپرستان و تسليم ‏شدگان نشانه‏ ها دارند و خداپرستي به اسم و ادعا و ميراث نيست.
دعايشان پاسخ داده مي‏شود، به هنگام توكل كارگزاري مي‏شوند، از حيات الهي زنده شده‏اند و مرده نيستند و در قلب هايشان آرامش و اطمينان موج مي‏زند. در برابر خداوند تسليم‏ اند و به اندازه تسليم خود، خداوند سرنوشت و زندگي را تسليم آنان گردانيده است. تسليم ‏شدگان، خدمتگزار خداوند هستند... از دوري خداوند مي‏ترسند و اين تنها ترس آنهاست. نرم و انعطاف‏ پذيرند زيرا لطيف‏ ترين را، بي‏كران را مي‏ پرستند. نگاه آنان يكي را مي‏بيند و يكسان مي‏بيند و تنها بسوي خداوند نظر دارند... حقوق ديگران را رعايت مي‏كنند و به عدالت رفتار مي‏نمايند. به راستي و درستي عمل مي‏كنند و از دروغ دوري گرفته‏اند. در حضور خداوند مانند كودكان‏ اند و چون خداوند، بخشنده و مهربان. تكبر در آنان نيست، متواضع ‏اند و برتري‏ جويي نمي‏ كنند. اهل توكل‏ اند و امور خود را به خداوند مي‏ سپارند. قدرشناسي و رضايت و سپاسگزاري، و صبر و قناعت و انتظار توكل او را واقعيت بخشيده‏ اند. توجه‏شان به سوي خداست و ياد خدا و نام خدا زندگي‏شان را پر كرده است. خداوند آنان را حمايت مي‏كند و به وقت لزوم پشتيباني خود را از آنها اعلام مي‏ نمايد.
 اينها از نشانه ‏هاي تسليم ‏شدگان خداپرست است. كساني كه مي‏ روند تا با خالق خود...»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر